Kund

Naturdiet

Tjänster

Packaging design

Naturdiet Shakes

Naturdiet RTD (Ready-To-Drink) är Sveriges mest sålda måltidsersättningsshake. En komplett kostersättning för viktkontroll med mycket lågt energiinnehåll. Naturdiet gör det helt enkelt smart och bekvämt för de som vill gå ner eller behålla sin vikt.

Naturdiet Shakes

Kund

Naturdiet

Tjänster

Packaging design

Naturdiet RTD (Ready-To-Drink) är Sveriges mest sålda måltidsersättningsshake. En komplett kostersättning för viktkontroll med mycket lågt energiinnehåll. Naturdiet gör det helt enkelt smart och bekvämt för de som vill gå ner eller behålla sin vikt.

Uppdrag

Kund önskade ta ett nytt grepp kring den visuella identiteten, både på förpackning och i marknadsföring. En viktig del var att lyfta de goda smakerna och ge ett ha-begär. Dessutom skulle Naturdiet RTD kännas som ett snabbt och lätt sätt att få i sig de viktiga vitaminer och mineraler som kroppen behöver, och samtidigt visa på ett lågt energiinnehåll.

Utförande

Steg ett i processen var att ta fram uppdaterade förpackningar med stor igenkänning från tidigare design. Den karaktäristiska lila färgen behölls och fick ta större utrymme. Rangen gjordes tydligare genom att de olika smakerna fick en mer framträdande färgkodning, samtidigt som smakbilderna simplifierades. Vi gjorde det helt enkelt enklare för kund att hitta rätt i hyllan.

Steg två tillägnades den visuella identiteten i marknadsföringen. Här arbetade vi fram ett färgkodat manér där smakerna fick sätta formen (och färgen). USParna fick sin tydliga plats i bladformen (som går igen på förpackningen och som knyter an till det naturliga) och för att lyfta att produkten är perfekt on-the-go arbetade vi in fartfyllda stjälkar som ramade in innehållet.

Naturdiet Shakes
Naturdiet Choco Banana Shakes
Naturdiet Coffee Shakes
Naturdiet Chocolate Shakes